Wat ze doen en wat ze zeggen over TechSoup ...

Hieronder vindt u een aantal getuigenissen (case studies) van non-profits die soft- of hardware gedoneerd hebben gekregen via TechSoup Nederland. U leest er welke donaties ze ontvingen hoe dit de organisatie geholpen heeft.

Marokkanenbrug Foundation

The Marokkanenbrug Foundation is a non- proft organization with a mission to build bridges between different cultures and generations. We aim to foster a more understanding and caring society.
02/10/2015
Meer info ...

Stichting Ontmoeting

Kwetsbare mensen die de verbinding met zichzelf en hun omgeving zijn kwijtgeraakt, worden door Stichting Ontmoeting ondersteund. Vrijwilligers en professionals zijn daarbij present, gedreven door christelijke naastenliefde.
02/10/2015
Meer info ...

Stichting Metropool

Stichting Metropool programmeert jaarlijks zo'n 200 concerten in onze beide zalen binnen de genres en subgenres van pop, rock, jazz, blues en incidenteel klassiek.
05/07/2013
Meer info ...

ASVZ

ASVZ is een organisatie voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Meer dan 5000 medewerkers zetten zich samen met ruim 1200 vrijwilligers in voor ongeveer 5000 cliënten. 23/07/2013
Meer info ...

Stichting Pelita

Pelita helpt bij het aanvragen van uitkeringen en erkenning in het kader van de wetten voor oorlogsgetroenen.
23/07/2013
Meer info ...

VUmc

VUmc Kinderstad is een speelstad van twee verdiepingen bovenop VU medisch centrum, pal naast de kinderkliniek en is mogelijk gemaakt door het Ronald McDonald Kinderfonds. 21/08/2012
Meer info ...

Stichting Matthias

De doelstelling van Stichting Matthias is: Het mogelijk maken (en onderhouden) van begeleid zelfstandig wonen voor normaalbegaafde (jong) volwassenen met een stoornis in het autistisch Spectrum (ASS). 3/09/2012
Meer info ...

Het Groninger Landschap

Het Groninger Landschap zet zich in voor behoud, beheer en ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorie in de provincie Groningen. Groningen heeft vele rijkdommen. 15/06/2012
Meer info ...

Stichting Salek

Stichting Salek bouwt scholen en bevordert en verbetert onderwijs in arme plattelandsgebieden in Afrika. 22/12/2011
Meer info ...

Mama Cash

Mama Cash is het oudste internationale vrouwenfonds - opgericht in Nederland in 1983 en gevestigd in Amsterdam. Wij ondersteunen overal ter wereld - ook in Nederland - vernieuwende en taboedoorbrekende initiatieven van vrouwen, meiden en transgenders, omdat wij geloven dat werkelijke maatschappelijke verandering bij hen begint. 17/11/2011
Meer info ...

Helen Dowling Instituut

Het Helen Dowling Instituut (HDI) in Utrecht helpt mensen met kanker en hun naasten de ziekte emotioneel te verwerken. Bij ons instituut werken ruim 40 wetenschappelijk onderzoekers, psychologen, therapeuten, een psychiater, vrijwilligers en ondersteunende staf om dit mogelijk te maken voor de ongeveer 1000 clienten die jaarlijks een behandeling van het HDI krijgen. 5/10/2011
Meer info ...

Landschap Overijssel

Landschap Overijssel staat voor natuur&landschap in Overijssel. Wij zetten ons in voor het behoud, het beheer en de ontwikkeling van natuur&landschap. Daarbij staan kwaliteit voor mens, plant en dier voorop. Natuur&Landschap is van onschatbare waarde voor mensen. En de mensen dragen ook bij aan die waarde. We genieten van oude boerenlandweggetjes, gelegen naast houtwallen, die volop voedsel en bescherming bieden aan allerlei dieren. 20/12/2010
Meer info ...

Stichting Stoute Schoenen

Stichting Stoute Schoenen is een kleine zelfstandige zorginstelling gespecialiseerd in het aanbieden van zorg op maat voor autistische kinderen en kinderen met een aan autisme verwante stoornis.
Kenmerkend voor Stoute Schoenen is de gerichtheid op de mogelijkheden van het kind en de ontwikkelingsgerichte manier van werken. 18/10/2010
Meer info ...

Voedselbank Nederland regio Arnhem

Stichting Voedselbanken Nederland, regio Arnhem is één van de acht regionale voedselbanken in Nederland. Naast het inzamelen en verstrekken van voedselpakketten in een achttal gemeenten (waaronder Arnhem) wordt er o ok voedsel beschikbaar gesteld aan de lokale voedselbanken binnen de eigen regio. Voor de regio vormen we dus het distributiecentrum voor de grotere partijen. De regio behelst de provincie Gelderland en de oostelijke helft van de provincie Utrecht. Het distributiecentrum is gevestigd in Arnhem. 10/10/2010
Meer info ...

SeniorWeb Zuidwest Friesland

Wij, Seniorweb ZuidWestFriesland te Woudsend, zijn een organisatie van 60 vrijwilligers, die belangeloos lesgeven aan ouderen in alle Microsoft Windows operationele systemen en programma's in zes locaties in de Zuidwesthoek van Friesland. Ook wordt lesgegeven in foto bewerken en video's maken. Een deel van de vrijwilligers verzorgt het onderhoud van de computers en installeert de benodigde programma's. 9/10/2010
Meer info ...

De Wilg

De Wilg is een organisatie die vrijetijdsactiviteiten organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze mensen kunnen op deze manier mee doen in de maatschappij, andere mensen ontmoeten en vooral ook leuke dingen doen ... Wekelijks nemen tussen de 300 en 400 mensen met een verstandelijke beperking deel aan de activiteiten. 5/10/2010
Meer info ...

LCB & Projects

Local Community Business & Projects helpt sinds 1997 talentvolle mensen in sloppen- en achterstandswijken in ontwikkelingslanden aan een lening om een eigen bedrijfje op te zetten.
Deze mensen kunnen hierdoor zichzelf en hun gezin in het levensonderhoud voorzien. Er worden concrete afspraken en plannen gemaakt over het terugbetalen van de lening aan een voor LCB & Projects betrouwbare contactpersoon. Na het terugbetalen wordt het geld opnieuw uitgeleend aan een andere aankomende ondernemer.
Meer info ...

The Burns Foundation

The Burns Foundation aims to prevent burns and to keep the suffering as a result of burns to a minimum.
Everything we save on working processes we can now invest into research, prevention programmes and after care programmes.
Meer info ...

   

Stichting Lezen & Schrijven

Anderhalf miljoen volwassenen in Nederland zijn laaggeletterdheid. Zij kunnen niet of nauwelijks lezen en schrijven. Dit betekent dat zij in het dagelijks leven tegen praktische zaken aanlopen als formulieren invullen, recepten opzoeken, straatnaamborden lezen, recepten opzoeken, boodschappen doen etc. Ook kampen onnodig veel kinderen met taalachterstanden. Een kwart van de basisschoolkinderen verlaat bijvoorbeeld het onderwijs met een leesachterstand van twee jaar.
Meer info ...

   

De Vlinderstichting

De Vlinderstichting is dé landelijke natuurbeschermingsorganisatie die zich speciaal inzet voor de bescherming van vlinders en libellen. Dat is hard nodig, want het gaat niet goed met deze dieren. Dagvlinders behoren zelfs tot de meest bedreigde diergroepen in ons land. Door gericht onderzoek, het geven van adviezen, voorlichting en educatieve projecten proberen wij onze doelstelling, een natuur vol vlinders en libellen, te bereiken.
Meer info ...

   

MAF Nederland

Vanaf de oprichting in 1945 helpt MAF met vliegtuigen, communicatie, technologie en specialisten onbereikbare plaatsen in de wereld bereikbaar te maken. MAF bedient meer dan 900 hulporganisaties in afgelegen gebieden van de wereld. MAF heeft een vloot van 130 vliegtuigen in 30 landen in Afrika, Azië, Eurazië en Latijns Amerika. MAF Nederland is onderdeel van de internationale organisatie en heeft zelf zeventien piloten, monteurs, managers en specialisten uitgezonden.
Meer info ...

   

Resto VanHarte

Resto VanHarte heeft momenteel 17 Resto locaties in het land en meerdere zijn in ontwikkeling. De Resto's zijn ontmoetingsplekken waar iedereen kan aanschuiven voor een driegangen diner. Zo brengt Resto VanHarte het buurtgevoel terug in de wijk. Resto VanHarte is een onafhankelijke organisatie die investeert in de sociale cohesie van de Nederlandse samenleving. Het doel van Resto VanHarte is het doorbreken van sociaal isolement en het vergroten van leefbaarheid in wijken en steden.
Meer info ...

   

Welzijn Lansingerland

Welzijn Lansingerland is een non-profit organisatie voor senioren en mensen met een beperking in de gemeente Lansingerland. De gemeente telt momenteel ca. 52.000 inwoners waarvan 22% (ca. 11.500) van 55 jaar of ouder. Daarnaast verleent de organisatie hulp en/of steun aan mensen met een beperking en mantelzorgers. De organisatie bestaat uit ruim 400 vrijwilligers aangestuurd en ondersteund door 9 (parttime) beroepskrachten. Zij verleent vele diensten aan de gemeenschap. - 9/1/2010
Meer info ...

   

Wemos

Wemos contributes to the structural improvement of peoples health in developing countries: health for all. www.wemos.nl . Wemos aims to break this circle through structural improvements to the health of people in developing countries. Strengthening national health systems that are accessible, available and sustainable is vitally important. In collaboration with organizations based in developing countries, and with the support of health care providers in the Netherlands, we call upon politicians and policymakers worldwide to ensure health for all. - 12/1/2010
Meer info ...

   

Stichting Youth in Nepal

De Stichting Youth in Nepal (sYin) is co-founder van een Kindertehuis in Pokhara Nepal waarin 30 oorlogsgetro en kinderen worden opgevangen, d.w.z. kinderen die hun vader in de recente burgeroorlog zijn verloren. De moeder die overblijft heeft onvoldoende middelen om bij het wegvallen van het inkomen van de vader nog goed voor hun kinderen te zorgen. Het Kinderhuis wordt geheel gerund door een Nepalese organisatie en Nepalees personeel vaak bijgestaan door Nederlandse vrijwilligers. sYin ondersteunt het huis financieel en staat de lokale organisatie met raad en daad terzijde - 25/10/2009. Meer info ...

   

Stichting ActieZwerfhonden

Stichting ActieZwerfhonden is een Nederlandse organisatie bestaande uit louter vrijwilligers, die zich inzet voor de zwerf-en asielhonden in Turkije. Stichting ActieZwerfhonden haalt geen honden naar Nederland maar biedt hulp in Turkije om een einde te maken aan de zwerfhonden overpopulatie en de wantoestanden in de asielen. Zij steunt sterilisatiecampagnes en de verzorging van honden in een goed particulier asiel. - 7/11/2009.
Meer info ...

   

Stichting CHILD SURGERY-Viet Nam

Stichting CHILD SURGERY-Viet Nam verleent hulp aan lichamelijk gehandicapte kinderen in Vietnam. Zij doet dat door operaties aan te bieden waarmee (alsnog) geboorte aandoeningen, gevolgen van slechte hygine (polio) en ongelukken (vooral brandletsel) kunnen worden behandeld. - 7/11/2009.
Meer info ...

   

Stichting Zebra-Zorg

Stichting Stichting Zebra-Zorg biedt dagbesteding voor kinderen en jongeren met een beperking op een boerderij. De deelnemers hebben een verstandelijke, lichamelijke en of sociaal / emotionele beperking. De deelnemers helpen met alle dagelijkse voorkomende werkzaamheden op de boerderij zoals voeren en verzorgen van de dieren, stallen uitmesten, afrastering repareren, paard rijden etc etc. Activiteiten met dieren in een rustige en vertrouwde omgeving zijn uitermate geschikt om het beste bij de deelnemers naar boven te halen. Zo kunnen ze zorgen voor een ander in plaats van zelf verzorgd te worden en krijgen ze verantwoordelijkheden die het zelfvertrouwen vergroten. - 7/11/2009.
Meer info ...

   

PUNT welzijn

PUNT welzijn is een stichting in Weert (L) en omstreken voor jeugd- en jongerenwerk, welzijn ouderen, wijk- en dorpswerk, vrijwilligerswerk, informatie en advies. Er werken zon 70 professionals, 50 stagiaires en ruim 350 vrijwilligers dag in dag uit om inwoners in de regio Weert (L) te ondersteunen om actief deel te nemen aan de samenleving. - 23/10/2009.
Meer info ...