Toelatingsvoorwaarden voor het Microsoft Software Discount programma

 • Hoeveelheden:

  • Organisaties mogen een onbeperkt aantal Microsoft producten met korting aanvragen.
   Verzoeken om korting op producten van een organisatie moeten minimaal 5 licenties bevatten. De 5 licenties kunnen betrekking hebben op hetzelfde product of een combinatie van verschillende producten. Deze vereiste is niet van toepassing op de volgende producten:

   • BizTalk Server Standard (Discounted)
   • Dynamics 365 for Customer Service On-Premises Device CAL (Discounted)
   • Dynamics 365 for Customer Service On-Premises User CAL (Discounted)
   • Dynamics 365 for Sales On-Premises Device CAL (Discounted)
   • Dynamics 365 for Sales On-Premises User CAL (Discounted)
   • Dynamics 365 for Team Members On-Premises Device CAL (Discounted)
   • Dynamics 365 for Team Members On-Premises User CAL (Discounted)
   • SQL Server Standard Edition, Core-Based Licensing (Discounted)
   • SQL Server Enterprise Edition, Core-Based Licensing (Discounted)
   • System Center Datacenter (Discounted)
   • System Center Standard (Discounted)
   • Visual Studio Enterprise with MSDN (Discounted)
   • Visual Studio Professional with MSDN (Discounted)
   • Visual Studio Test Professional with MSDN (Discounted)
   • Windows Remote Desktop Services – External Connector License (Discounted)
   • Windows Server Datacenter (Discounted)
   • Windows Server External Connector License (Discounted)

 • Budget: dit kortingenaanbod richt zich tot organisaties met jaarlijkse operationele budgetten van alle groottes.

 • Types organisaties die in aanmerking komen: Het Microsoft kortingenaanbod richt zich tot non-profit organisaties waarvan de activiteit ten goede komt aan de lokale gemeenschap. Hierbij horen onder meer organisaties met volgende missies:

  • Armoedebestrijding
  • Opleiding
  • Verbetering van het sociaal welzijn
  • Cultuur
  • Behoud of herstel van het milieu
  • Promotie van mensenrechten
  • Oprichting van een maatschappelijk middenveld

 • Organisatie die niet in aanmerking komen: Niet alle non-profitorganisaties komen in aanmerking voor het Microsoft kortingenprogramma, zoals bijvoorbeeld:

  • Overheidsorganisaties of -agentschappen.
  • Onderwijsinstellingen, inclusief scholen voor lager en middelbaar onderwijs, hogescholen, universiteiten en handelsscholen.
  • Gezondheidsorganisaties en -netwerken, inclusief ziekenhuizen, netwerken van specialisten, gezondheidsverzekeringen, ambulante gezondheidsdiensten, gezondheidsinstellingen voor thuiszorg en voor ondersteund wonen, onderzoeksorganisaties rond gezondheid en laboratoria. Uitzondering hierop zijn onder andere onafhankelijke non-profitorganisaties met de volgende opdrachten: gemeenschaps-, gedrags- en vrouwengezondheidsklinieken; palliatieve zorgdiensten; noodhulpdiensten; en bloed-, weefsel- en orgaanbanken. Deze laatste organisaties komen wel in aanmerking.
  • Beroeps- en handelsverenigingen
  • Sponsors van evenementen, ronde tafels, tentoonstellingen of optredens.
  • Fondsenwervende evenementen zoals lunches of diners.
  • Politieke organisaties en vakbonden.
  • Organisaties die de gedoneerde software op tweedehands computers installeren alvorens deze te doneren of te verkopen aan derden ("Refurbishers").
   Meer info: Registered Refurbisher Program.
  • Niet-openbare bibliotheken, schoolbibliotheken, gespecialiseerde bibliotheken, legerbibliotheken en bibliotheken in overheidsinstellingen.

 

 • Service voorwaarden: Organisaties die Microsoft-producten aanvragen, moeten akkoord gaan met alle toepasselijke servicevoorwaarden.
 • Wijzigingen: Microsoft behoudt zich het recht voor om deze richtlijnen te allen tijde zonder kennisgeving aan te vullen of te wijzigen.
 • Anti-discriminatiebeleid: Microsoft waardeert en respecteert individuele en culturele verschillen en zet zich in voor een inclusieve omgeving die respectvol en vrij van discriminatie is. Daarom komen organisaties niet in aanmerking om deel te nemen aan dit programma als ze een beleid of missie van discriminatie hebben op het gebied van aanwerving, vergoeding, promotie, promotie, ontslag, pensionering, training, programma's en/of diensten op basis van ras, huidskleur, geslacht, nationaliteit, religie, leeftijd, handicap, genderidentiteit of -expressie, burgerlijke staat, zwangerschap, seksuele geaardheid, politieke voorkeur, lidmaatschap van een vakbond, of veteranenstatus. De enige uitzondering op dit beleid is voor religieuze organisaties die zijn vrijgesteld van wetten die dergelijke discriminatie verbieden.
 • FAQ: Voor meer informatie over Microsoft's resources voor non-profits, zie Nonprofit FAQ.
 • Verdeling van producten:
   • Binnen dit programma worden de producten enkel gedistribueerd aan hiervoor gekwalificeerde organisaties en bibliotheken, niet aan individuen.
   • Non-profit aanbiedingen zijn toegestaan voor gebruik door
    1. Betaalde non-profit werknemers
    2. Onbezoldigd personeel dat belangrijke dagelijkse bestuurs- of fiduciaire verantwoordelijkheden uitvoert, zoals de raad van bestuur, programmadirecteuren en de hogere leiding van de organisatie (met inbegrip van de algemeen directeur, de voorzitter en managementteam).
   • Non-profit begunstigden, donateurs en leden (zoals leden van een kerk, club of sportteam) mogen geen gebruik maken van de non-profit aanbiedingen.
   • Ontvangende organisaties kunnen geen non-profit licenties of abonnementen delen, overdragen of doorverkopen met andere organisaties, inclusief met partnerorganisaties of juridisch onafhankelijke zusterorganisaties.
   • Microsoft-producten mogen niet worden geïnstalleerd op computers die aan andere organisaties of personen worden gedoneerd of verkocht, ook niet als onderdeel van een liefdadigheidsprogramma.