FAQ - Microsoft Donaties

Algemeen

Wat houdt het Microsoft donatieprogramma in?

Toelatingscriteria
Hoe weet ik of mijn organisatie in aanmerking komt voor deelname?

Mijn bestelling
Hoeveel Microsoft-producten mag ik bestellen?

Hoe vaak kan mijn organisatie Microsoft donaties aanvragen?

Moet er een minimum aantal producten of licenties worden besteld ?

Wat als ik enkel een volwaardig beheerssysteem nodig heb, en geen upgrade ?

Recente wijzigingen aan het Microsoft donatieprogramma

Welk zijn de recente wijzigingen aan het Microsoft donatieprogramma waarvan ik op de hoogte moet zijn?

De verwerking van mijn bestelling
Binnen welke termijn kan ik de levering van mijn aanvraag verwachten?
Onder welke vorm ontvang ik mijn donaties?

Software Assurance

Wat is de Software Assurance? Wat heeft dit met mijn donatie te maken?

Terugbetalingen en retourzendingen
Hoe kan ik een Microsoft bestelling terugsturen na ontvangst?

Algemeen

Op de algemene FAQ pagina vindt u antwoorden vinden op algemene vragen met betrekking tot onder meer registratie, bestellingen en betaling.

Wat houdt het Microsoft donatieprogramma in?

Binnen dit donatieprogramma zijn er zijn honderden professionele en bedrijfsproducten van Microsoft beschikbaar.
Raadpleeg de catalogus van Microsoft producten voor meer details.

Toelatingscriteria

Hoe weet ik of mijn organisatie in aanmerking komt voor deelname?

Gedetailleerde informatie vindt u in de Microsoft richtlijnen.

Mijn bestelling

Hoeveel Microsoft-producten mag ik bestellen?

Binnen een bestelcyclus van twee jaar kan u aanvragen indienen voor producten uit maximaal 10 titelgroepen:

  • met een maximumaantal van 50 licenties voor desktop- en besturingssystemen of  titelgroepen die client access-licenties bevatten of andere licenties voor de verbinding met of het beheer van een server
  • met een maximumaantal van 25 licenties voor titelgroepen die server producten omvatten met 'core-based licensing'
  • Met een maximumaantal van vijf serverproducten, ongeacht de titelgroep.

De tweejarige Microsoft-donatiecyclus van uw organisatie begint wanneer uw organisatie haar eerste verzoek indient voor Microsoft-productdonaties na 27 juli 2011. Als een organisatie bv. haar eerste donatie aanvraagt op 01/08/2012, dan begint haar cyclus op die datum en loopt af op 31/07/2014. Op 01/08/2012 begint een nieuwe cyclus en wordt een nieuw maximum aantal donaties toegewezen.

Om te weten waar u staat t.o.v. uw lopende quota en hoeveelproducten nog opvraagbaar zijn kan u de pagina Microsoft Donation Center raadplegen (u moet ingelogd zijn om deze pagina te kunnen bekijken). Deze pagina is toegankelijk via een link op pagina “ My requests”.

Voor meer details omtrent de werking van deze quota, verduidelijkt aan de hand van een paar voorbeelden verwijzen we u naar de pagina Quota van het Microsoft donatieprogramma

Klik hier om de lijst van Huidige versies van Microsoft-producten te bekijken.

Hoe vaak kan mijn organisatie Microsoft donaties aanvragen?

Er is geen limiet aan het aantal keren dat een organisatie een verzoek kan indienen voor een Microsoft-donatie binnen de tweejarige cyclus, zolang ze het aantal toegewezen donaties nog niet verbruikt heeft.

Moet er een minimum aantal producten of licenties worden besteld ?

Neen, er is geen minimum afname. Organisaties kunnen bijvoorbeeld slechts een licentie bestellen als ze er niet méér nodig hebben.

Wat als ik enkel een volwaardig beheerssysteem nodig heb, en geen upgrade ?

Het is mogelijk dat op uw PC's besturingssystemen draaien die illegaal of gratis zijn, of waarvan u slechts een basisversie heeft, bijvoorbeeld voor gedoneerde computers.

Het Get Genuine-programma van Microsoft biedt u nu een éénmalige kans om uw huidige computers volledig legaal te laten draaien met een besturingssysteem dat u kunt upgraden. Hierdoor kan uw organisatie haar systeem voortaan makkelijk upgraden via Techsoop als u een recentere versie van het besturingssysteem nodig heeft of als er zo’n versie op de markt komt.

 

Recente wijzigingen aan het Microsoft donatieprogramma

Welk zijn de recente wijzigingen aan het Microsoft donatieprogramma waarvan ik op de hoogte moet zijn?

Sinds oktober 2013 worden alle Microsoft donaties geleverd in download.

Sinds 10 september 2013 hebben alle voor Microsoft gekwalificeerde organisaties ook toegang tot Office 365 voor Nonprofits. Raadpleeg de Office 365 FAQ voor meer informatie over dit programma.

Sinds 10 september 2013 staat het Microsoft donatieprogramma ook open voor religieuze en levensbeschouwlijke organisaties.

Sinds 27 juli 2011, maken wijzigingen in het Microsoft donatieprogrammeren het makkelijker de organisaties gemakkelijker om donaties te bestellen wanneer ze dat wensen in de hoeveelheden die zij wensen.

  • De gekwalificeerde organisaties mogen voortaan bestellen wanneer ze een behoefte hebben en moeten per jaar geen gegroepeerde bestellingen maken zoals vroeger het geval was ;
  • Geen minimum afnameverplichting meer ;
  • U kunt tot 10 Microsoft titels vragen i.p.v. 6 voorheen;
  • U vindt in één oogopslag een overzicht van al uw donaties in het Microsoft Donation Centre dat zichtbaar is wanneer u bent ingelogd, onder de tab "My Requests".

 

De verwerking van mijn bestelling

Binnen welke termijn kan ik de levering van mijn aanvraag verwachten?

Na ontvangst van de betaling van de administratiekosten voor uw bestelling wordt ze doorgestuurd voor afhandeling. Vanaf dat moment geldt de gebruikelijke levertijd van maximum 10 dagen.

Onder welke vorm ontvang ik mijn donaties?

Alle producten die door Techsoup ter beschikking worden gesteld zijn zogenaamde volume licenties. Deze licenties worden ter beschikking gesteld via het Volume Licensing Service Center (VLSC) — een website van Microsoft . Het VLSC laat u toe om installatiecodes te verkrijgen, software te downloaden, installatiediscs te bestellen en toegang te krijgen tot andere voordelen die vervat zijn in uw Microsoft-donatie (bv. Software Assurance) .

5 à 10 dagen na de overdracht van uw bestelling ontvangt u een e-mail met alle belangrijke informatie over uw Microsoft donatie, meer bepaald rond het verkrijgen van de licentiesleutels van de software en hoe zich in het VLSC te registreren.
Deze e-mail bevat aanwijzingen voor het verkrijgen van de licentiesleutel (product keys) via het VLSC.

We  hebben een gids gecreërd die u in uw proces kan begeleiden.  

Deze account staat helemaal los van uw account voor het Techsoup Programma. De Techsoup Nederland klantendienst heeft geen toegang heeft tot uw VLSC-account. Voor vragen over registratie en raadpleging licentiesleutels via het VLSC, raden wij u aan contact op met de customer service van het VLSC.

  • per telefoon: 0800 0233487 of 0800 0221871, voor activatie problemen FREE - Nederland (31) (20) 713 9240
  • per email: vlservem@microsoft.com

Houd uw autorisatie- en licentienummers bij de hand.

Software Assurance

Wat is de Software Assurance? Wat heeft dit met mijn donatie te maken?

Bij Microsoft-donaties via het TechSoup Nederland Programma is Software Assurance altijd inbegrepen. Dat is een programma van Microsoft dat  licentiehouders in staat stelt gratis upgrades te ontvangen naar nieuwere versies van hun producten. Software Assurance voegt op diverse manieren een meerwaarde toe aan uw softwaredonatie, dankzij talrijke bijkomende voordelen: uw organisatie heeft bijvoorbeeld recht op Microsoft e-learningcursussen, serverbackups voor herstel bij noodgevallen en meertalige ondersteuning.

Software Assurance blijft twee jaar geldig. Tegen het eind van de tweejarige Software Assurance-periode ontvangt u een e-mail met de melding dat uw Software Assurance zal vervallen. Dat betekent niet dat uw productlicentie verloopt. U kunt het product blijven gebruiken, maar u hebt geen toegang meer tot de voordelen van Software Assurance, zoals gratis e-learning of upgrades naar nieuwere versies.

Zie deze pagina voor de exhaustieve lijst van voordelen van de Software Assurance.https://www.techsoup.nl/sites/default/files/images/back_to_top.gif

Terugbetalingen en retourzendingen

Hoe kan ik een Microsoft bestelling terugsturen na ontvangst?

Microsoft-producten kunnen enkel onder de volgende omstandigheden worden teruggestuurd:
1. De donatie wordt geretourneerd binnen 60 dagen na ontvangst ervan
2. De software is niet geïnstalleerd
3. De in het VLSC beschikbare licentiesleutel is nog niet geactiveerd.

Indien u een Microsoft donatie wenst te annuleren of wijzigen, gelieve contact te nemen met de Techsoup Nederland Customer Service via email naar donations@techsoup.nl