Richtlijnen voor het Zoom discountprogramma

 • Aantal: Organisaties kunnen één kortingsproduct per fiscaal jaar aanvragen (van 1 juli tot 30 juni).
 • Budget: Organisaties met een jaarlijkse operationeel budget van $ 10 miljoen of minder komen in aanmerking voor producten in dit programma.
 • Alleen nonprofits en bibliotheken: Producten in dit programma zijn beschikbaar voor non-profitorganisaties en openbare bibliotheken.
 • Organisatietypes: Alle types organisaties komen in aanmerking voor producten in dit programma.
 • Servicevoorwaarden: Organisaties die Zoom-producten aanvragen, moeten akkoord gaan met alle toepasselijke terms of service.
 • Antidiscriminatiebeleid: Organisaties die discriminatie op grond van leeftijd, etniciteit, geslacht, afkomst, handicap, ras, gewicht, religie, seksuele geaardheid of sociaal-economische achtergrond bepleiten, ondersteunen of praktiseren, komen niet in aanmerking voor deelname aan dit programma. Organisaties moeten bereid en in staat zijn te verklaren dat zij op geen enkele van deze gronden discrimineren om producten in dit programma te kunnen ontvangen.
 • Case study: Ontvangende organisaties moeten bereid en in staat zijn informatie te verstrekken aan Zoom voor het maken van een casestudy of een getuigenis over dit programma.
 • Productdistributie:
  • Producten worden onder dit programma alleen aan in aanmerking komende organisaties gedistribueerd, niet aan particulieren.
  • Ontvangende organisaties mogen Zoom-producten niet overdragen of doorverkopen.