Richtlijnen voor het Worknets discountprogramma

Worknets.com biedt samen met TechSoup Nederland online zakelijk- sociale samenwerkingsomgevingen: werknetten (Engels: Worknets) Met werknet-werken kunnen organisaties doelgericht organiseren, samenwerken en co-creëren met partnerorganisaties en intern commissies, thema’s etc faciliteren.

Welke organisaties komen in aanmerking?

 • Het Worknets donatieprogramma is toegankelijk voor non-profitorganisaties als ze een stichting, vereniging of vermogensfonds zijn, met ANBI of SBBI beschikking
 • De volgende types van organisaties komen NIET in aanmerking voor softwaredonaties van Worknets:
  • Gouvernementele organisaties of -agentschappen.
  • Gezondheidsorganisaties en -netwerken, inclusief ziekenhuizen, netwerken van specialisten, poliklinieken, thuisverpleging, thuiszorg en ondersteund wonen, onderzoeksorganisaties in de gezondheidszorg en laboratoria.
  • Organisaties die politieke partijen of kandidaten ondersteunen en beroepsverenigingen
  • Elke organisatie die enige vorm van discriminatie goedkeurt, aanmoedigt, ondersteunt of toepast, op basis van huidskleur, godsdienstige overtuiging, leeftijd, afstamming, taal, geslacht, seksuele geaardheid, sociaal-economisch milieu of handicap komt niet in aanmerking voor deelname aan het donatieprogramma. Om donaties te kunnen ontvangen moeten de organisaties bereid en in staat zijn te bewijzen dat ze op geen van deze gronden discrimineren.
 • Betalende en niet-betalende Worknets abonnees en abonnees die reeds geleverd worden via een ander reseller kanaal komen niet in aanmerking voor dit donatieprogramma

Alleen organisaties met een jaarbudget onder de 500,000 Euro komen in aanmerking voor deze donatie.

Voorwaarden voor de donaties

 • Organisaties die in aanmerking komen, kunnen een donatie aanvragen van een bundel activatiecodes voor de Premium versies van Worknets. Zij kunnen dit abonnement jaarlijks verlengen, mits zij nog steeds in aanmerking komen.
 • Organisaties die in aanmerking komen kunnen per donatiecyclus (1 juli - 30 juni) tot 200 Worknets aanvragen binnen het donatieprogramma.
 • Wie van een donatie geniet, moet bereid zijn Worknets de nodige informatie te verschaffen met het oog op een casestudy of een getuigenis over de gedoneerde producten.
 • Organisaties verklaren dat zij de werknetten enkel voor eigen projecten en commissies inzetten en niet zullen doorverkopen. Mocht dit toch het geval zijn dan heeft Worknets.com, na onderzoek en overleg met Techsoup Nederland, het recht de Werknetten van die organisatie stop te zetten.