Het Worknets discountprogramma

Samenwerking is de basis voor iedere zakelijke activiteit. Samenwerking tussen partners, met donoren, vrijwilligers, kennisinstituten, bestuursorganen, of in projecten. Worknets.com biedt eenvoudig op te zetten samenwerkingsplatformen, als sociale omgevingen om samenwerkingsverbanden (werknetten, Engels: worknets) te faciliteren. Denk aan commissies, projecten, themagroepen, Communities of Practice, Funding trajecten, donorclubs, client/dossier samenwerking en meer.

Met Worknets bespaart u zich het bouwen van een portal/intranet, of het kan aanvullend zijn daarop. Worknets biedt de mogelijkheid om stapje voor stapje een infrastructuur op te zetten van mini-portals per onderwerp.

Organiseren per doel in plaats van per deelnemer of instelling is het uitgangspunt.

Iedere samenwerking een eigen mini-portal. Zo krijgt ieder werknet een eigen online omgeving voorzien van de functionaliteit voor de betrokkenen: Een eigen ‘harde’ schijf voor gezamenlijke document opslag, interne communicatie en specifieke Apps die relevant zijn voor uw doel zoals gezamenlijk teksten opstellen en afstemmen, bijeenkomsten arrangeren enz.

Bekijk een voorbeeld van een worknet, of ontdek hoe een Community of Practice van migrantenorganisaties Worknets.com gebruikt.

Deze werkomgevingen zijn ‘social media-achtig’ van opzet. Anders dan social media zijn deze omgevingen niet gericht op ‘laten zien wat je doet’ maar op ‘beter en efficiënter samenwerken met partnerorganisaties’.

Communicatie

Ieder werknet kent zijn eigen communicatiesysteem. Deelnemers kunnen aan meerdere werknetten deelnemen en ontvangen een eigen overzicht op een privé overzichtspagina en kunnen ook per email op de hoogte gehouden worden.

Overzicht en organiseren

Werknetten worden extra krachtig als er meerdere samenwerkingsverbanden van een werknet worden voorzien. Er ontstaat dan een infrastructuur van mini-portals. Denk bijvoorbeeld aan een eco-systeem van commissies, projecten, klankbordgroepen, etc. Naast de functionaliteit per werrknet, helpt het systeem dan ook de relaties te organiseren en de informatie te structureren in een zelforganiserend, bottom-up, eco-systeem.

Elk werknet kent rollen die de toegang en deelname mogelijkheden bepalen: Volger/ Adviseur/ Lid/ Moderator/ Eigenaar.

Bijzonder element is dat de werknetten niet aan altijd aan de interne organisatie vastzitten, maar ook overgedragen kunnen worden in de loop van een project, bijvoorbeeld als een funder zijn betrokkenheid wil afbouwen of als bestuursleden wisselen.

Worknets is geheel webbased. Er is dus geen software installatie en er zijn nooit updates nodig. Alleen een browser. Alle deelnemers aan uw omgeving ontvangen een persoonlijke account waarmee ze aan diverse werknetten kunnen deelnemen. Men kan ook op basis van een bestaande LinkedIn of Facebook account deelnemen. Zo hoeven de deelnemers niet weer een apart wachtwoord te onthouden. Deelnemers kunnen per email notificaties ontvangen wat zich in hun werknetten afspeelt en kunnen zelf instellen hoe vaak ze deze email updates wensen te ontvangen. Deelname is altijd gratis.

Elk werknet kan een code genereren waarmee u een eigen inlogbox op uw website kunt plaatsen zodat uw leden vanaf uw eigen, of zelfs hun eigen, website kunnen inloggen in uw werknet. http://www.worknets.com/voorbeeld-inlogbox laat een voorbeeld zien.