Richtlijnen voor het New Media 2Day dienstenprogramma

  • De diensten onder dit programma zijn beschikbaar voor organisaties (rechtspersonen) die hiervoor in aanmerking komen. Individuen zijn van deelname uitgesloten.

  • De diensten onder dit programma zijn beschikbaar voor alle non-profit organisaties die gekwalificeerd zijn onder het TechSoup (Nederland) programma

  • Dit donatieprogramma is toepasbaar op stichtingen en verenigingen erkend in Nederland (ANBI of SBBI status)

  • Indien een organisatie gebruik maakt van het aanbod onder het New Media 2Day donatieprogramma, stemt zij er mee in dat deze case voor publicitaire doeleinden kan worden ingezet en hieraan haar medewerking te verlenen

  • De organisaties die discriminatie promoten, steunen of uitoefenen op grond van leeftijd, etnische achtergrond, geslacht, oorsprong, handicap, ras, grootte, geloofsovertuiging, seksuele oriëntatie, of sociaal-economische antecedenten komen niet in aanmerking om aan dit programma deel te nemen. De organisaties moeten bereid zijn om aan te tonen dat ze niet op grond van deze redenen discrimineren, om de producten in donatie te ontvangen.

  • Producten en diensten van New Media 2Day mogen niet worden doorverkocht of verhuurd aan andere organisaties

  • Op alle donaties en leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van New Media 2Day van toepassing

  • De levering en uitvoering van de afgenomen diensten vindt in overleg plaats en is afhankelijk van de beschikbare capaciteit van New Media 2Day.