In juli start een nieuwe donatiecyclus: Stel een IT-begroting op voor uw organisatie

Start van een nieuwe donatiecyclus!

Zoals elk jaar worden de licentiequota op 1 juli op nul gezet voor een nieuw fiscaal jaar en dus een nieuwe cyclus van donaties tot 30 juni van het volgende jaar.

LET OP: dit geldt niet voor alle programma's. 

Een paar uitzonderingen

Microsoft Donatie Programma

Organisaties ontvangen een toewijzing voor gedoneerde Microsoft-software die om de twee jaar opnieuw wordt ingesteld. De tweejarige cyclus van een organisatie begint met haar eerste donatieverzoek na 5 april 2022. Na twee jaar begint een nieuwe cyclus en is een nieuwe toewijzing beschikbaar.

Dit geldt echter niet voor Microsoft Discounts en Cloud-aanbiedingen. Organisaties kunnen bij Microsoft een onbeperkt aantal producten en cloud-aanbiedingen met korting aanvragen.

Onbeperkt quota

Sommige partners binden uw organisatie niet aan een specifiek licentiequota. Dit staat bekend als een onbeperkt quota, zonder limiet op orders.

Ontdek nu de criteria van elk van onze partners en een IT-begroting voor het komende jaar op te stellen

Opstelling van een IT-begroting

Maak een lijst van uw IT-kosten

Maak een lijst van de computersoftware (Office tekstverwerking, Adobe graphics of andere) in uw non-profit en bekijk deze door uzelf de volgende vragen te stellen:

  • Wie gebruikt deze software?
  • Gebruikt de persoon (personen) het gedeeltelijk of volledig?
  • Betaalt u voor een licentie voor deze software?
  • Is het een licentie die tegen een verlaagd tarief voor uw organisatie wordt betaald?

Maak ook een lijst van computerapparatuur (PC, computertoren, toetsenbord, muis, koptelefoon, printer, enz.) en bekijk deze door uzelf de volgende vragen te stellen:

  • Is uw apparatuur oud?
  • Moet het worden vervangen of opgeknapt?
  • Moet u, gezien de leeftijd van het huidige materieel, een reserve van materieel aanleggen? In geval van ongelukken, verlies, diefstal, enz.

Een IT-strategie ontwikkelen

U moet een duidelijk beeld hebben van de bovengenoemde IT-kosten voordat u iets anders doet.

Plant uw non-profit een IT-project in de loop van het jaar? Dan is het voor het goede beheer van uw projecten belangrijk om dit in uw IT-begroting op te nemen om op alle eventualiteiten voorbereid te zijn.

Stuur ons een e-mail en laten we uw IT-budget voor het komende jaar bespreken