Maak een website met Power Apps Portal

Power Apps is een product van Microsoft waarmee u allerlei applicaties kunt maken.

Een van deze is Power Apps Portal.

Een portal is een website in de terminologie van Microsoft's Power Apps.

Hier volgen enkele stappen voor het maken van een low-code website met het product Power Apps, dat ook tegen een gereduceerd tarief beschikbaar is voor uw organisatie. 

Maak een website in 8 stappen

  1. Meld u aan bij Power Apps.
  2. Selecteer onder Uw app maken de optie Lege app.
  3. Selecteer Maken vanuit de optie Lege website.
  4. Als de geselecteerde omgeving geen vereisten voor een portal bevat, wordt er een bericht weergegeven in het venster Op basis van een lege portal waarin wordt voorgesteld om een andere omgeving te selecteren of een nieuwe te maken.
  5. Als u ervoor kiest om door te gaan met de huidige omgeving, voert u de vereiste informatie in het venster in zoals aangegeven in de volgende stappen. Als u ervoor kiest een nieuwe omgeving te maken, raadpleegt u Nieuwe omgeving maken.
  6. Voer in het venster Op basis van een lege portal een naam in voor de portal en het adres voor de website, en selecteer een taal uit de vervolgkeuzelijst.
  7. (Optioneel) Als u de portal wilt maken met een bestaande websiterecord, vinkt u het vakje Gegevens van bestaande websiterecord gebruiken aan en selecteert u de websiterecord die u wilt gebruiken. Meer informatie: Nieuwe portal maken met gemigreerde gegevens.
  8. Selecteer Maken als u klaar bent.

Volg deze gids voor gedetailleerde stappen

Wijzig deze website in een paar uur

... met de documentatie van Microsoft over dit onderwerp!

Vergeet niet dat wanneer Microsoft het over portals heeft, zij het over websites hebben.

Ontdek ook onze online cursussen over Power Apps (in het Engels)

Ontdek meer over onze online cursussen voor de non-profit sector in het Engels en Frans.

Krijg toegang tot Power Apps tegen lagere kosten via ons programma

Als u Power Apps tegen een gereduceerd tarief voor uw non-profit wilt krijgen, gaat u naar de pagina Microsoft Donatieprogramma.

U kunt Power Apps krijgen via punt 4: Microsoft Office 365. Power Apps is inderdaad een van de betaalde plannen van Microsoft - aangeboden tegen een gereduceerd tarief - voor in aanmerking komende organisaties.

Maar ook via punt 6: Power Apps Grants. Hierdoor kunt u een Power Apps subsidie ontvangen als uw organisatie hiervoor in aanmerking komt.