Stichting GeefGratis


Stichting GeefGratis biedt gratis te gebruiken internet diensten aan goede doelen in Nederland via www.geef.nl. Stichting GeefGratis is een particulier initiatief en heeft geen winstoogmerk. Alle werkzaamheden worden door vrijwilligers verricht.

Stichting GeefGratis is midden 2001 gestart omdat de initiatiefnemers op dat moment zagen dat teveel goede doelen portals op internet ontstonden die allemaal abonnementskosten vroegen aan de goede doelen. Stichting GeefGratis was en is nog steeds van mening dat goede doelen zo min mogelijk met kosten geconfronteerd moeten worden. Zeker niet als het over portal websites gaat die algemene informatie over goede doelen geven. Deze behoren gratis te zijn. Via allegoededoelen.nl is het voor goede doelen dan ook mogelijk volledig gratis informatie over het goede doel te communiceren met de achterban. Echter was dit niet alles.

De initiatiefnemers zagen tevens dat er hoge vaste bedragen betaald moesten worden door goede doelen om gebruik te mogen maken van online donatiemodules. Particulieren, net zoals de initiatiefnemers van Stichting GeefGratis, denken via deze donatiemodules te doneren aan de goede doelen, echter gaat dit geld volledig op aan de voorgenoemde dienst of internet portal.

Mede hierdoor heeft Stichting GeefGratis besloten gratis internet diensten te ontwikkelen die ieder goed doel, klein of groot moet kunnen gebruiken. We zijn hier sinds 2003 prima in geslaagd. Sinds begin 2003 kan ieder goed doel in Nederland gebruik maken van een gratis te gebruiken online donatiemodule waarmee er via de individuele website donaties ontvangen kunnen worden zonder dat het goede doel hierbij te maken krijgt van vast terugkerende abonnementskosten. We hebben inmiddels meer dan 3,5 miljoen euro bijgedragen aan de goede doelen wereld in Nederland.

Contact 

Pinksterbloem 3
5411 TZ Zeeland (N.B.)

info@geefgratis.nl

www.geefgratis.nl