Het Microsoft - Xbox donatieprogramma

 

Goede doelen kunnen een Microsoft Xbox 360 aanvragen. Komt uw non-profitorganisatie in aanmerking? Vraag snel een gratis Xbox 360 aan via TechSoup Nederland!

Spelenderwijs leren en oefenen: daar draagt de Xbox 360 aan bij. Hoewel deze spelcomputer niet is opgenomen in het Microsoft software donatieprogramma, ontving Microsoft een groot aantal aanvragen van non-profitorganisaties die zich richten op de ontwikkeling van kinderen. Om aan deze vraag te voldoen, stelt Microsoft Nederland een aantal Xbox-pakketten beschikbaar.

Het Xbox -pakket dat wordt gedoneerd bestaat uit:

 • Een Xbox 360 500 Gb (zonder Kinect)  

Bestel snel

Omdat de Xbox -donatie een aanvulling is op het software donatieprogramma, is een maximum aantal pakketten ter beschikking gesteld. Komt uw organisatie in aanmerking? Hoe eerder u uw aanvraag indient, hoe groter de kans dat u een Xbox-pakket ontvangt.

Aangezien de gedoneerde producten zijn onderworpen aan een specifiek leveringstraject, behandelt Microsoft globaal de XBOX aanvragen om de 6 maanden. Hou hiermee rekening bij de planning van uw bestelling!

Komt uw organisatie in aanmerking?

 • Uw non-profitorganisatie is gevestigd in Nederland
 • Uw organisatie is een ANBI of SBBI
 • Uw organisatie zet zich in voor het sociale- en gemeenschapswelzijn (inclusief bijzondere, speciale zorg)
 • Uw organisatie zet zich in voor promotie of verbetering van onderwijs (inclusief speciaal onderwijs)
 • Uw organisatie heeft geen politieke, religieuze en/of discriminerende doelstellingen

Welke organisaties en activiteiten komen niet in aanmerking?

 • Commerciële organisaties
 • Privéfondsen
 • Overheidsorganisaties (waaronder internationale) en eenheden van de Verenigde Naties
 • Researchondernemingen op het gebied van gezondheidszorg en laboratoria. Hieronder vallen ook organisaties die systematisch onderzoek doen, waaronder de ontwikkeling van onderzoek, tests en evaluaties die als doel hebben bij te dragen aan de algemene kennis of deze te vergroten. (Lees meer over Microsoft Healthcare op www.microsoft.nl).
 • Commerciële organisaties en handelsorganisaties wiens doelstellingen niet tot de categorie ‘liefdadigheid’ behoren en die geen liefdadigheidsactiviteiten uitoefenen
 • Activiteiten met als doel fondsen te werven, zoals lunches, diners, wandeltochten, hardloopwedstrijden of sporttoernooien
 • Sponsorschap van evenementen, tentoonstellingen of voorstellingen
 • Politieke organisaties en vakbonden
 • Organisaties die computers opknappen om ze vervolgens te schenken of te verkopen aan derden (refurbishers). (Lees meer over het Microsoft Authorized Refurbisher Program op www.microsoft.nl
 • Godsdienstige organisaties zonder een seculiere vertakking: losstaand van een kerkgenootschap of religie die diensten aanbieden op het sociale vlak, ongeacht het geloof van de betrokkene, en voor wie geloofsverspreiding niet tot de doelstellingen hoort
 • Individuen
 • Organisaties die discriminatie verdedigen, ondersteunen of toepassen op basis van leeftijd, afkomst, geslacht, nationaliteit, handicap, ras, lichaamsafmetingen, geloof, seksuele geaardheid of sociaal-economische achtergrond. Om in aanmerking te komen voor deelname aan het donatieprogramma moeten organisaties bereid zijn te bewijzen dat ze op geen van deze gronden discrimineren.

Xbox aanvragen

Op basis van uw informatie wordt bepaald of uw organisatie in aanmerking komt voor een Xbox 360.  

Voorwaarden

 • Iedere organisatie kan één Xbox 360 bestellen
 • Als de Xbox 360 opgenomen wordt in het donatieprogramma, kunt u na vijf jaar een nieuwe aanvraag indienen.
 • Microsoft Nederland zendt de Xbox 360 toe.

Meer weten?

Neem contact met ons op: info@techsoup.nl.